دعوت به همکاری از عکاسان حرفه ای

خدمات فرهنگی

خانه ای بی در نظر دارد، با توجه به اهمیت پوشش رسانه ای بیماران پروانه ای و همچنین معرفی جنبه های مختلف این بیماری در جامعه، یک نفر عکاس آزاد واجد شرایط ذیل، به صورت پیمانی، استخدام نماید:

  • دارا بودن رزومه معتبر در زمینه عکاسی پرتره و عکاسی مستند به همراه نمونه کار جهت ارائه
  • دارا بودن دوربین دیجیتال حرفه ای
  • داشتن تعهد کاری و حفظ حریم خصوصی بیماران و خانه ای بی
  • داشتن شرایط روحی مناسب به جهت سختی و فشار عکاسی از بیماران خاص

*از علاقه مندان واجد شرایط دعوت می گردد ضمن ارسال رزومه و نمونه کار های خود به آدرس ایمیل خانه ای بی، نوع دوربین عکاسی خود و همچنین تجهیزات اضافی مرتبط را نیز ذکر نمایند.

*شایان ذکر است پس از بررسی رزومه ها و انجام مصاحبه حضوری با نفرات منتخب، نسبت به عقد تفاهم نامه با کاندیدای نهایی، اقدام خواهد شد.

آدرس ایمیل جهت ارسال رزومه ها: info@ebhome.ir

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.