menu

گزارش عملکرد خانه ای بی

خانه ای بی، به عنوان رابط بین بیماران پروانه ای و خیرین، همواره در تلاش است تا با ارائه بهترین عملکرد، باعث ایجاد حس رضایتمندی در هر دو طرف گردد. لذا یکی از اصلی ترین دغدغه های خانه ای بی، داشتن شفافیت کافی در بحث عملکرد می باشد. از همین رو همکاران ما نیز همواره در تلاشند تا با ارائه دقیق ترین گزارش ها و تحلیل های کارشناسی، ما را در رسیدن به این مهم یاری کنند.


آخرین بروزرسانی: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

الف) تعداد بیماران دریافت کننده بسته های پانسمان در سال ۱۳۹۶

در سال ۱۳۹۶ تعداد بسته های ارسالی نسبت به سال قبل ۱۷ درصد افزایش داشته است.

برای دانلود گزارش کامل بسته های پانسمان ارسالی و هزینه پستی ارسالی، روی لینک دانلود کلیک نمایید

دانلود

ب) تعداد بیماران دریافت کننده بسته های پانسمان در سال ۱۳۹۵

در سال ۱۳۹۵ تعداد ۴۷۳۷ بسته پانسمان به ارزش ریالی ۲۳،۶۸۵،۰۰۰،۰۰۰ برای بیماران ارسال شد.

برای دانلود گزارش کامل بسته های پانسمان ارسالی و هزینه پستی ارسالی، روی لینک دانلود کلیک نمایید

دانلود

پ) نمودار هزینه پستی ارسال پانسمان ۱۳۹۶

این وجوه توسط خیرین خاص غیر از حساب رسمی خانه ای بی پرداخت گردیده است

خانه ای بی در جهت ارائه خدمات مناسب به بهترین نحو پانسمان های مورد نیاز بیماران را ارسال می کند، هزینه ارسال این بسته ها از منابعی به جز کمک های خیرین واریزی به حساب خانه ای بی تامین می شود.

برای دانلود گزارش کامل بسته های پانسمان ارسالی و هزینه پستی ارسالی، روی لینک دانلود کلیک نمایید

دانلود

ت) نمودار هزینه پستی ارسال پانسمان ۱۳۹۵

این وجوه توسط خیرین خاص غیر از حساب رسمی خانه ای بی پرداخت گردیده است

خانه ای بی در جهت ارائه خدمات مناسب به بهترین نحو پانسمان های مورد نیاز بیماران را ارسال می کند، هزینه ارسال این بسته ها از منابعی به جز کمک های خیرین واریزی به حساب خانه ای بی تامین می شود.

برای دانلود گزارش کامل بسته های پانسمان ارسالی و هزینه پستی ارسالی، روی لینک دانلود کلیک نمایید

دانلود

ج) نمودار کمک هزینه واریزی خیرین به حساب بیماران در سال ۱۳۹۶

در سال ۱۳۹۶ به لطف خداوند و حمایت های مردم خیر توانستیم طی ۱۳ مرحله مبلغ ۲۶،۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب بیماران واریز کنیم که این رقم نسبت به رقم مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است.

برای دانلود گزارش کامل کمک هزینه های واریزی، روی لینک دانلود کلیک نمایید

دانلود

چ) نمودار کمک هزینه واریزی خیرین به حساب بیماران در سال ۱۳۹۵

در سال ۱۳۹۵ به لطف خداوند و حمایت های مردم خیر توانستیم طی ۱۹ مرحله مبلغ ۲۳،۹۱۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال به حساب بیماران واریز کنیم.

برای دانلود گزارش کامل کمک هزینه های واریزی، روی لینک دانلود کلیک نمایید

دانلود

ح) عملکرد کلی خانه ای بی در نیم سال اول ۱۳۹۶

گزارش فعالیت های خانه ای بی در نیم سال اول سال ۱۳۹۶ قابل مشاهده است.

خ) عملکرد کلی خانه ای بی در سال ۱۳۹۵

گزارش فعالیت های خانه ای بی در سال ۱۳۹۵ قابل مشاهده است.

د) گزارش عملکرد خانه ای بی در بخش درخت آرزوها

این وجوه توسط خیرین خاص غیر از حساب رسمی خانه ای بی پرداخت گردیده است

خانه ای بی در جهت برآورده ساختن آرزوی بیماران پروانه ای به یاری نیکوکاران محترم تلاش می کند تا به بهترین شکل رضایتمندی بیماران را جلب کند.

برای دانلود نمودار با کیفیت اصلی، روی لینک دانلود کلیک نمایید

دانلود

ذ) نمودار کمک هزینه واریزی به حساب بیماران نیازمند به شیر خشک و پوشک در سال ۱۳۹۶

این وجوه توسط خیرین خاص غیر از حساب رسمی خانه ای بی پرداخت گردیده است

خانه ای بی تلاش می کند علاوه بر نیازمندی های درمانی بیماران در جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران بخشی از مایحتاج آنان را در بخش های مختلف تهیه نماید. در این جا نمودار کمک هزینه واریزی جهت تهیه شیرخشک و پوشک نوزادان بیمار قابل مشاهده است.

برای دانلود گزارش کامل، روی لینک دانلود کلیک نمایید

دانلود

ر) نمودار کمک هزینه واریزی به حساب بیماران نیازمند به شیر خشک و پوشک در سال ۱۳۹۵

این وجوه توسط خیرین خاص غیر از حساب رسمی خانه ای بی پرداخت گردیده است

خانه ای بی تلاش می کند علاوه بر نیازمندی های درمانی بیماران در جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران بخشی از مایحتاج آنان را در بخش های مختلف تهیه نماید. در این جا نمودار کمک هزینه واریزی جهت تهیه شیرخشک و پوشک نوزادان بیمار قابل مشاهده است.

برای دانلود گزارش کامل، روی لینک دانلود کلیک نمایید

دانلود

ز) نمودار کمک هزینه واریزی به حساب بیماران نیازمند دارو و درمان

این وجوه توسط خیرین خاص غیر از حساب رسمی خانه ای بی پرداخت گردیده است

خانه ای بی تلاش می کند علاوه بر نیازمندی های درمانی بیماران در جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران بخشی از مایحتاج آنان را در بخش های مختلف تهیه نماید. در این جا نمودار کمک هزینه واریزی جهت تهیه دارو و درمان بیماران قابل مشاهده است.

برای دانلود گزارش کامل، روی لینک دانلود کلیک نمایید

دانلود

س) نمودار کمک هزینه واریزی به حساب ایتام

این وجوه توسط خیرین خاص غیر از حساب رسمی خانه ای بی پرداخت گردیده است

خانه ای بی تلاش می کند علاوه بر نیازمندی های درمانی بیماران در جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران بخشی از مایحتاج آنان را در بخش های مختلف تهیه نماید. در این جا نمودار کمک هزینه واریزی ایتام قابل مشاهده است.

برای دانلود گزارش کامل، روی لینک دانلود کلیک نمایید

دانلود

ش) نمودار کمک هزینه واریزی به حساب سادات

این وجوه توسط خیرین خاص غیر از حساب رسمی خانه ای بی پرداخت گردیده است

خانه ای بی تلاش می کند علاوه بر نیازمندی های درمانی بیماران در جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران بخشی از مایحتاج آنان را در بخش های مختلف تهیه نماید. در این جا نمودار کمک هزینه واریزی سادات قابل مشاهده است.

برای دانلود گزارش کامل، روی لینک دانلود کلیک نمایید

دانلود

ص) نمودار فعالیت خانه ای بی در شبکه اجتماعی اینستاگرام در سال ۱۳۹۶

خانه ای بی همواره اطلاع رسانی و آگاهی جامعه را یکی از اهداف مهم خود دانسته و در راستای تحقق این امر همواره تلاش کرده است ارتباط خوبی را با مردم عزیز کشورمان از طریق شبکه های اجتماعی برقرار کند، عملکرد خانه ای بی در سال ۱۳۹۶ در شبکه اجتماعی اینستاگرام قابل مشاهده است

ض) نمودار فعالیت خانه ای بی در شبکه اجتماعی اینستاگرام در سال ۱۳۹۵

خانه ای بی همواره اطلاع رسانی و آگاهی جامعه را یکی از اهداف مهم خود دانسته و در راستای تحقق این امر همواره تلاش کرده است ارتباط خوبی را با مردم عزیز کشورمان از طریق شبکه های اجتماعی برقرار کند، عملکرد خانه ای بی در سال ۱۳۹۵ در شبکه اجتماعی اینستاگرام قابل مشاهده است