اطلاعیه

اطلاعیه مهم – خانواده های پروانه ها حتما بخوانند!

با سلام به استحضار کلیه خانواده های محترم و پروانه های عزیز می رساند اخیرا با توجه به فقدان نظارت صحیح از سوی مراجع ذی صلاح، گروه ها و مراکز

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.