پوستر های اطلاع رسانی خانه ای ب

نصب پوستر های اطلاع رسانی خانه ای بی در سیستم حمل و نقل عمومی تهران

پس از مذاکرات متعدد با مسئولین شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همچنین شرکت مترو تهران، پوستر های اطلاع رسانی خانه ای بی ، در کلیه اتوبوس های خطوط بی آر تی و چندین ایستگاه مترو تهران نصب شد. این همکاری که در ادامه کمپین بزرگ #ای_بی_واگیر_ندارد شروع شده، به زودی ادامه مطلب…