سمن های حوزه سلامت

جلسه شبکه سمن های حوزه سلامت با معاونت درمان وزارت بهداشت – ۱۰ آذر

در راستای هماهنگی هر چه بیشتر سمن های حوزه سلامت با معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امروز ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۷، جلسه ای به دعوت معاونت درمان در محل این معاونت برگزار شد. این جلسه در ادامه مجموعه جلسات با معاونت درمان در زمینه رسیدگی هر چه ادامه مطلب…