همایش بزرگداشت روز بین المللی کار داوطلبانه

همایش بزرگداشت روز بین المللی کار داوطلبانه – ۱۴ آذر ماه

روز چهاردهم آذر ماه، خانه ای بی و دیگر سازمان های مردم نهاد، در همایش بزرگداشت روز بین المللی کار داوطلبانه ، از داوطلبان مردمی خود تقدیر نمودند. در همایش بزرگداشت روز بین المللی کار داوطلبانه امسال، که با حضور سازمان های مردم نهاد و مسئولین دولتی و همچنین میهمانان ادامه مطلب…