استان قم

سفر استانی مدیرعامل خانه ای بی به استان قم

بسمه تعالی گزارش بازدید از بیماران پروانه ای استان قم شهر قم و حومه    به همت تیم مستند سازی خانه ای بی آذر ماه ۱۳۹۷   استان قم دارای حدود یک و نیم میلیون نفر جمعیت و با وسعت کمی بیشتر از ۱۱ هزار کیلومتر مربع، از کوچک ترین ادامه مطلب…