حجت الاسلام هاشمی

سخنرانی حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی در مراسم تودیع معاونت اجتماعی وزارت بهداشت – کلیپ تصویری

سخنرانی حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی در حضور وزیر بهداشت سخنرانی حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی، مدیرعامل خانه ای بی در مراسم تودیع دکتر ایازی، معاونت اجتماعی وزارت بهداشت.  گالری تصویری مراسم تجلیل از دکتر ایازی، معاونت محترم اجتماعی وزارت بهداشت خبر در وبسایت وزارت بهداشت