برپایی غرفه های اطلاع رسانی خانه ای بی در بوستان های تهران

غرفه های اطلاع رسانی
اطلاعات عمومی خانه ای بی خدمات فرهنگی کودکان پروانه ای

غرفه های اطلاع رسانی خانه ای بی

خانه ای بی، روز دوشنبه مورخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ ، در ۵ بوستان بزرگ شهر تهران اقدام به برپایی غرفه های اطلاع رسانی نمود. این اقدام با همکاری معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران صورت گرفت و در بوستان های ملت، شهر، توکلی، پیروزی و میدان دوم نیروی هوایی، فضاهایی جهت برپایی غرفه به خانه ای بی اختصاص داده شد.

خانه ای بی ضمن تقدیر و تشکر از شهرداری تهران، امیدوار است در آینده نیز با اختصاص چنین فضاهایی، نسبت به امر مهم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه در رابطه با بیماری ای بی، همکاری مناسبی صورت پذیرد.

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.