بهرام افشاری در کمپین بزرگ ای بی واگیر ندارد

بهرام افشاری در خانه ای بی
خانه ای بی فرهنگ سازی ویدئو کلیپ

بهرام افشاری، هنرپیشه مطرح تلوزیون، سینما و تئاتر کشور، بار دیگر از خاطرات خود با بیماران پروانه ای می گوید.

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.