بیماری ای بی از زبان بیماران پروانه ای

بیماری ای بی
ویدئو کلیپ

برنامه شهربرگ شبکه پنج سیما این بار به سراغ بیماران پروانه ای رفته است. درد و دل های بیماران پروانه ای و حرف های ناگفته شان عجیب شنیدن دارد. اگر می خواهید با زوایای پنهان زندگی بیماران پروانه ای وتاثیر تحریم بر زندگی آن ها آگاه شوید، این ویدئو را از دست ندهید.

 

 

 

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.