درخت آرزوها – آرزوهایی که همیشه برآورده می شوند…

درخت آرزوها
خانه ای بی خدمات فرهنگ سازی کودکان پروانه ای

درخت آرزوها – آرزوهایی که همیشه برآورده می شوند…

در خانه ای بی، از ابتدا سنتی شکل گرفت که در کنار رسیدگی به وضعیت بیماری پروانه ها، به وضعیت روحی آنها نیز به بهترین نحو رسیدگی شود. اقدامات فراوانی هم در این راستا انجام گرفت که گزارشات آنها همگی قابل رویت می باشد.

یکی از این اقدامات که سال هاست به جزیی جداناپذیر از خانه ای بی تبدیل شده، درخت آرزوها است.

در این طرح، همه پروانه های تحت پوشش، آرزوهای خود را با مددکاران خانه ای بی مطرح می نمایند. سپس این آرزوها به نیکوکاران و حامیان عضو طرح انتقال داده می شود تا در راستای برآورده سازی آرزو ها اقدام گردد.

خانه ای بی ، این اقدام مهم و تاثیر گذار را تا به امروز با حمایت شما نیکوکاران عزیز انجام داده است و در آینده نیز این طرح ادامه خواهد یافت.

برای دریافت خلاصه گزارش طرح درخت آرزوها این لینک را ببینید

شما نیکوکاران گرامی می توانید برای شرکت در این طرح، از طریق شماره تلفن های زیر با واحد روابط عمومی تماس حاصل فرمایید:

۰۲۱۴۱۱۴۳  – ۰۱۸۸۶۱۳۹۷۷

صفحه اینستاگرام خانه ای بی

 

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.