مستند عیادت از بیماران پروانه ای استان لرستان – مرداد ۹۷

بیماران پروانه ای استان لرستان
خانه ای بی خدمات سفر استانی فرهنگی ویدئو کلیپ

این مستند گزارشی است از عیادت صمیمی مدیرعامل خانه ای بی حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی از بیماران پروانه ای استان لرستان و شنیدن درد و دل ها و مسائل و مشکلات آنها در مرداد ماه سال ۹۷

 

 

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.