واریز کمک هزینه مهر ماه به مناسبت بازگشایی مدارس – ۸ مهرماه ۱۳۹۷

خانه ای بی خدمات کودکان پروانه ای

به مناسبت بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، علاوه بر ارسال بیش از ۲۰۰ پکیج لوازم تحریر برای بیماران محصل تحت پوشش موسسه خانه ای بی، امروز هشتم مهر ماه در قالب کمک هزینه های واریزی دارو و درمان، به حساب بانکی ۵۲۱ نفر از بیماران تحت پوشش هر نفر مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و مجموعا مبلغ ۱٫۵۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال واریز گردید.

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.