دست در دست رویاها

سفر استانی

شاید تا به حال برای شما  پیش آمده باشد که از دنبال کردن رویاهایتان به خاطر یک مانع بیرونی دست کشیده باشید
اما دیگر کافی است. ما از شما می خواهیم که دست از بهانه‌تراشی بردارید، چون این بار راوی داستان سه نفر از عزیزان پروانه ای هستیم که برای تحقق رویای هنریشان راه سختی را در پیش داشتند؛ مانع بزرگی در حد انگشتان به هم چسبیده شده…

پروانه‌ها ثابت کردند هر راهی رفتنی است و هر رویایی رسیدنی.
این سه عزیز نقاشی و هنرهای دستی را ادامه دادند چون رویایشان از مشکلتشان بزرگتر بود و همیشه همین جاست که معجزه اتفاق می افتد. آن ها در این راه به هیچ صدای دیگری گوش ندادند به جز به ندای قلبشان…
ندای رهایی از پیله پروانگی…

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.