مصاحبه سید حمیدرضا هاشمی با شبکه سلامت در نمایشگاه کتاب تهران

شبکه سلامت
خانه ای بی خدمات سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی فرهنگی ویدئو کلیپ

سید حمیدرضا هاشمی، مدیرعامل خانه ای بی، با حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از غرفه خانه ای بی بازدید کردند و سپس در برنامه زنده شبکه سلامت حضور پیدا کردند.

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.