سفر استانی به استان سمنان

سفر استانی مدیرعامل خانه ای بی به استان سمنان – آذر ماه ۱۳۹۷

بسمه تعالی گزارش بازدید از بیماران پروانه ای استان سمنان به همت تیم مستند سازی خانه ای بی آذر ماه ۱۳۹۷ استان سمنان، از استان های تاریخی ایران و جزو تقسیمات شانزده گانه اوستایی بوده. روزگاری شاهراه ابریشم از میان این خطه عبور می کرده و مردمان آن از دیر ادامه مطلب…