عیادت از بیماران پروانه ای شهر قم

مستند عیادت از بیماران پروانه ای استان قم | آذر ماه ۱۳۹۷ |

عیادت از بیماران پروانه ای شهر قم . در ادامه سفرهای استانی مدیرعامل خانه ای بی و تیم مددکاری و رسانه ای، این بار میهمان پروانه های استان قم بودیم . در عیادت از بیماران پروانه ای شهر قم از ۱۲ بیمار پروانه ای استان قم عیادت به عمل آمد ادامه مطلب…