واریز کمک هزینه دارو و درمان – اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

خانه ای بی خدمات

به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و در قالب کمک هزینه های ماهیانه دارو و درمان، برای ۵۶۳ نفر از بیماران تحت پوشش مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مجموعا معادل ۵۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال واریز گردید.

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.