واریز کمک هزینه ماهیانه – مهر ماه ۱۳۹۸

خانه ای بی خدمات

کمک هزینه ماهیانه بیماران پروانه ای واریز شد.

در ادامه طرح ماهیانه واریز کمک هزینه های نقدی بیماران پروانه ای، این بیماران، سهمیه مهر ماه خود را دریافت نمودند.

خانه ای بی در این مرحله برای ۵۷۵ نفر از بیماران مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و مجموعا ۵۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال واریز نمود.

 

گزارش کلی واریز تمامی مراحل کمک هزینه دارو و درمان را در اینجا ببینید

 

 

نظرات کاربران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.